Monitoring

Zasadność

System monitoringu wizyjnego w obiekcie minimalizuje ryzyko wystąpienia w nim niepożądanych sytuacji m.in. ryzyko kradzieży.

Monitoring wizyjny w miejscach użyteczności publicznej

Monitoring wizyjny znajduje zastosowanie w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Pozwala na zidentyfikowanie osób, utrzymanie porządku publicznego. System można zainstalować w sklepach, szkołach, mieszkaniach, centrach handlowych, na parkingach itd.

Operatywność

Podstawą dokonania szczegółowej wyceny systemu monitoringu wizyjnego jest przeprowadzona przez techników firmy wizja lokalna.

Usługi realizowane przez naszą firmę w ramach monitoringu wizyjnego:

 • dokonanie wizji lokalnej obiektu, który ma zostać objęty systemem dozoru
 • projekt systemu monitoringu wizyjnego (określenie rodzaju, liczby kamer i ich rozmieszczenia)
 • wykonanie kosztorysu inwestycji
 • zakup urządzeń niezbędnych do instalacji
 • wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie
 • sprawdzenie poprawności jego działania
 • serwis i konserwacja systemu
 • modernizacja oraz rozbudowa istniejących systemów

ECO-SAN sp. z o.o. oferuje zarówno systemy analogowe, jak i nowoczesne systemy IP oraz Full HD.

Profesjonalizm

 • nasi pracownicy posiadają uprawnienia do projektowania i instalacji systemu monitoringu wizyjnego
 • ECO-SAN sp. z o.o. współpracuje z dostawcami sprzętu wysokiej klasy
 • udzielamy dwuletniej gwarancji na zainstalowany system